Praktijk Feel! biedt beeldende therapie aan kinderen en jongeren in de leeftijd van zeven tot zeventien jaar. Kinderen en jongeren bij wie er zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om in aanmerking te komen voor beeldende therapie is geen indicatie, verwijzing of diagnose nodig. Dit maakt de behandeling laagdrempelig en toegankelijk.

In beeldende therapie wordt niet alleen gepraat, maar vooral creatief aan de slag gegaan. Beeldende therapie biedt de mogelijkheid te leren door te doen en te ervaren. Het is dus een ervaringsgerichte therapie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende creatieve materialen zoals klei, verf, tekenmaterialen en steen.

Praktijk Feel! richt zich op de volgende punten:

  • Het afnemen van de klachten en/of het probleemgedrag

  • Het op gang brengen van verandering en aanleren van nieuwe vaardigheden

  • Het vergroten van zelfinzicht en ontdekken van sterke kanten

  • Het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen

  • Het uiten van en omgaan met belangrijke emoties

Beeldende Therapie
Behandeling
Tarief en Locatie
Klik hier

Om contact op te nemen of om een aanmelding te doen, kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Klik hier