Beeldende therapie is een behandelvorm waarbij woorden deels vervangen of ondersteund worden door andere manieren van communicatie zoals tekenen, schilderen of boetseren. Er wordt tijdens de therapie creatief gewerkt met allerlei materialen. Denk daarbij aan verf, klei, ecoline, papier of steen. De eigen creativiteit en mogelijkheden van het kind en de jongere worden aangesproken. Je hoeft dus niet creatief te zijn voor beeldende therapie.

Er wordt in het dagelijks leven veel gepraat. Ook over problemen. In beeldende therapie wordt er vooral geoefend. Geleerd door te doen en te ervaren. In het beeldend werk dat gemaakt wordt, kunnen gedachten, gevoelens en ervaringen geuit worden. Dit proces vormt het aangrijpingspunt voor bewustwording, verwerking, verandering en acceptatie. De problemen waar het kind of de jongere in het dagelijks leven last van heeft, worden tijdens het creatieve werkproces ervaren en zichtbaar. Hiermee wordt het duidelijk en bespreekbaar. Neem als voorbeeld een kind dat chaotisch en impulsief is. Dit kind zal beginnen te tekenen zonder plan en zal zijn idee steeds veranderen. Hierdoor komt het niet tot het maken van een werkstuk. Door stapsgewijs vaardigheden aan te leren kan het kind oefenen met nieuw gedrag. Denk daarbij aan het maken van een plan en het uitwerken daarvan. Hierdoor lukt het dit kind wel om een werkstuk te maken. Dit maakt dat het kind weer trots kan zijn op zichzelf.

Ook zijn er kinderen of jongeren die iets moeilijks meegemaakt hebben. Zij kunnen daar vaak moeilijk over praten. Alle emoties kunnen verwarrend zijn en woorden schieten te kort. Het kind of de jongere leert door middel van het maken van beelden te laten zien hoe het zich van binnen voelt. Wat het kind of de jongere in beeldende therapie maakt, zegt veel over hem of haar. De innerlijke gedachten en gevoelens worden zichtbaar. Dit kan spannend zijn, maar het geeft ook de mogelijkheid om grip te krijgen op de gevoelens of het gedrag. Het vergroot het inzicht in zichzelf, het geeft rust en maakt het mogelijk om te veranderen.

De beeldend therapeut past het aanbod aan op ieder individu. Zij bedenkt oefeningen en doet passende interventies, waardoor er aan het persoonlijk leerdoel gewerkt wordt.  Ze werkt vanuit diverse therapeutische invalshoeken, aansluitend bij de hulpvraag.