Iedere behandeling bij Praktijk Feel! start met een intakegesprek. Hierin staat de kennismaking en het in kaart brengen van de hulpvraag centraal. Er wordt een doel geformuleerd waaraan in de behandeling gewerkt gaat worden. Mogelijk start na het intakegesprek een observatiefase. Dit is om een duidelijker beeld van het probleem van het kind of de jongere te krijgen. In de meeste gevallen zijn de doelen na het intakegesprek echter al zo duidelijk dat een observatiefase niet nodig is. Dan kan er direct met het doel aan de slag worden gegaan. Tijdens de behandeling vindt er iedere zes weken een evaluatiegesprek plaats met de ouder(s) of verzorger(s). Aan het einde van de behandeling volgt een evaluatieverslag en een eindgesprek.

Duur
De frequentie is doorgaans eenmaal per week een therapiesessie van drie kwartier. De duur van de therapie verschilt per individu en per situatie. Dit kan vaak kortdurend. Veelal wordt er al snel gemerkt dat het kind of de jongere zich prettiger voelt.

Individueel of groepsgericht
De beeldende therapie kan zowel individueel als in een groep aangeboden worden. Dit is afhankelijk van de hulpvraag. Individuele behandelingen vinden plaats in de praktijk en gaan uit van de persoonlijke hulpvraag. Op aanvraag kan er groepsgerichte behandeling plaatsvinden op locatie. Van deze mogelijkheid wordt voornamelijk door scholen gebruik gemaakt. Ook verzorgt Praktijk Feel! regelmatig workshops op zowel basis- als voortgezet onderwijs.