In de praktijk komen regelmatig kinderen en jongeren voor die hun emoties opkroppen. Ze praten moeilijk over hun boosheid, verdriet of angsten. Ineens kan een emotie dan groot worden en er heftig uitkomen, zonder dat anderen dat hebben zien aankomen. Voor deze kinderen en jongeren is het belangrijk om in een eerder stadium stil te staan bij hun gevoel en hierover te communiceren.

In beeldend therapie gaat het kind of de jongere op zoek naar voor hem/haar belangrijke emoties. Omdat het moeilijk is om over deze emoties te praten wordt geleerd om zich te uiten door middel van klei, verf of tekenmaterialen.
Het beeldend werkstuk biedt dan een aanknopingspunt om de emoties te bespreken. De therapeut geeft informatie over emoties en leert het kind of de jongere om de emoties te kunnen uiten in het beeldend werk, deze te bespreken en daar handiger mee om te gaan.

Mogelijke doelen:

  • Handig omgaan met teleurstellingen
  • Handig omgaan met boosheid en woede-uitbarstingen
  • Inzicht in eigen emoties
  • Omgaan met angsten (sociale angst/faalangst)
  • Uiten van belangrijke emoties

Niek (10) weet niet goed hoe hij kan vertellen dat hij iets moeilijk vindt of als hem iets irriteert. Hij kan opeens woedend worden. Tijdens individuele therapie leert Niek herkennen wat hij moeilijk vindt en wat hem irriteert. Hij leert dit vertellen en zelf tot rust te komen. Het gevolg is dat hij zijn boosheid niet meer zo opkropt en minder last heeft van woede-uitbarstingen.