Iedereen loopt er weleens tegenaan dat er iets mislukt of niet gaat zoals we in gedachten hadden. Dat geeft niet, dan proberen we het gewoon nog een keer. Voor sommige kinderen of jongeren is dit moeilijker. Als zij geconfronteerd worden met frustratie of iets dat anders gaat dan zij in gedachten hadden dan kunnen ze daar moeilijk mee omgaan. Deze kinderen of jongeren worden boos of verdrietig en gaan voortaan lastige situaties uit de weg om frustratie en falen te voorkomen. Dit maakt hen onzeker en verhindert hen om nieuwe dingen te leren.

Het is belangrijk dat deze kinderen of jongeren andere manieren aanleren om met frustratie om te gaan. Beeldende therapie is daarvoor een geschikt middel. Het blijft niet alleen bij het praten over frustratie, maar het kind of de jongere komt tijdens het beeldend werken ook daadwerkelijk de frustratie tegen. Het zal bijvoorbeeld merken dat het niet in één keer lukt om een schilderij te maken zoals hij/zij het in gedachten had. Het kind of de jongere oefent om dóór te gaan bij frustratie. Uiteindelijk zal het tevreden zijn met het werkstuk en trots zijn op het feit dat het werkstuk gelukt is. Zo kan op een prettige en veilige plek geoefend en geleerd worden om thuis en op school handiger met frustratie om te gaan.

Mogelijke doelen:

  • Vergroten van probleemoplossend vermogen
  • Denkstappen aanleren (de denkstappen zijn een bewezen effectief model om aan de hand van vijf stappen problemen op te lossen)
  • Ervaren dat dingen wel lukken
  • Zelf een plan maken en uitwerken
  • Omgaan met frustraties
  • Doorgaan op moeilijke momenten
  • Omgaan met teleurstelling
  • Succeservaring opdoen
  • Vertrouwen in eigen mogelijkheden ontwikkelen

Henri is een jongen van 9 jaar. Als er iets misgaat dan wordt hij erg boos. Hij scheldt, slaat en gooit soms met dingen. Henri krijgt hierdoor vaak op zijn kop. Hij is onzeker over zichzelf en probeert niet eens meer zijn best te doen. In beeldende therapie krijgt Henri de opdracht om een huis van klei te maken. Eerst wil hij dit niet en geeft aan dat hij dat toch niet kan. Toch gaat hij het proberen. Eerst mislukt het. De muren blijven niet aan elkaar plakken. Henri stampt boos het huis in elkaar. Maar Henri gaat door. Uiteindelijk heeft hij een prachtig huis gemaakt. Henri is erg trots. Het is hem gelukt! Zo doet Henri succeservaring op waardoor zijn zelfvertrouwen toeneemt en hij handig met frustratie om leert gaan.