Zowel op school als thuis moeten kinderen en jongeren veel samenwerken en samenspelen. Vaak gaat dit vanzelf. Maar voor sommige kinderen is samenwerken of samenspelen een lastige opgave. Zij vinden het moeilijk om hun mening te geven en voor zichzelf op te komen. Andere kinderen zijn juist bepalend in het contact en vinden het moeilijk om de controle wat meer los te laten en ook andere kinderen de ruimte te geven tijdens de samenwerking. Goed kunnen samenwerken is belangrijk. Zowel nu als later in het leven.

Praktijk Feel! biedt groepstrainingen aan op locatie. In overleg en bij voldoende aanmelding start er een groepstraining. Voornamelijk scholen maken gebruik van dit aanbod. De groepstraining gaat in op de vraag die er vanuit de locatie ligt. Denk hierbij aan het ontwikkelen van vaardigheden in de samenwerking maar ook aan bijvoorbeeld een groepstraining gericht op rouwverwerking.

Een groepstraining bevat acht bijeenkomsten. Per training nemen maximaal vier kinderen deel. De groepstraining start met een intakegesprek waarbij het kind en de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig is. In dit gesprek wordt voor het kind een persoonlijk leerdoel opgesteld. In de acht bijeenkomsten gaat het kind met dit doel aan de slag.

Mogelijke doelen

  • Opkomen voor jezelf
  • Leren overleggen en ook eens doen wat de ander wil
  • Luisteren naar de ander
  • Je grenzen aangeven
  • Verwerken van een moeilijke gebeurtenis
  • Problemen oplossen
  • Trots zijn op jezelf
  • Omgaan met frustratie
  • Keuzes maken
  • Ideeën inbrengen

Rens (10) is een jongen die op school bepalend is tijdens de samenwerking. Hij wil altijd zijn eigen zin doen. Andere kinderen werken daardoor liever niet met hem samen. Bij de eerste bijeenkomst van ‘Samen sterk’ is de creatieve oefening om met elkaar een droomeiland te schilderen. Rens bedenkt waar de huizen moeten komen, waar het water moet komen enz. Hij begint zomaar te schilderen en vergeet te overleggen. Rens krijgt als doel om te leren vragen naar de mening van de andere kinderen uit de groep. In de volgende creatieve oefening gaat hij daar hard mee aan de slag. Rens vergeet het soms, maar meestal overlegt hij nu op school met andere kinderen.