Veel kinderen en jongeren voelen zich wel eens somber. Na een paar dagen is dit meestal weer over. Bij sommige kinderen en jongeren duurt de somberheid zo lang, dat het hen belemmert in hun dagelijks functioneren. Vaak heeft het kind of jongere een negatieve kijk op het leven. Somberheid kan zich op verschillende manieren uiten. Waar meisjes zich sneller terugtrekken, laten jongens veelal agressief gedrag zien. Kinderen en jongeren die langdurig somber zijn hebben vaak problemen met vriendschappen, eetlust, slapen, concentratie of schoolprestaties.

In beeldend therapie gaan we op zoek naar de sterke en positieve kanten van het kind of de jongere. Wanneer nodig gaan we ook dieper in op de oorzaak van de somberheid. Het kind of de jongere wordt geactiveerd doordat het zelfstandig aan de slag moet.

Mogelijke doelen:

  • Activeren door middel van creatief werken
  • Opdoen van succeservaring
  • Ontdekken van positieve dingen
  • Beperken van piekergedachten
  • Vergroten van zelfvertrouwen

Janine(13) voelt zich vaak somber. Ze piekert over allerlei dingen. Ze maakt zich druk over school, of haar vriendinnen haar wel leuk vinden, of zij alle opdrachten wel af krijgt. Ze voelt zich niet gelukkig en slaapt slecht. Haar ouders en leerkrachten maken zich zorgen. Janine leert in individuele therapie om positiever over zichzelf te denken, stil te staan bij wat zij leuk en belangrijk vindt en haar gepieker te beperken tot een piekermoment per dag.