In ieders leven gebeuren weleens moeilijke en verdrietige dingen. Maar bij sommige kinderen en jongeren is dit verdriet groot. Zij hebben iets moeilijks meegemaakt waar zij nog veel last van hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ziekte van een belangrijk persoon, het overlijden van een belangrijk persoon, een scheiding, (emotioneel/lichamelijk) misbruik en aan pestervaringen. Deze moeilijke gebeurtenis verandert het leven van het kind of de jongere en verandert henzelf. Deze kinderen en jongeren denken veel aan de moeilijke gebeurtenis terug. Zij slapen daardoor mogelijk slecht, piekeren erover, voelen zich verdrietig, boos en machteloos.

Vaak is het moeilijk om over deze gebeurtenissen te praten. Toch heeft het kind of de jongere er last van. In beeldend therapie worden de moeilijke situatie en de gevoelens daar omheen uitgebeeld in werkstukken. Zo wordt de ‘binnenkant’ zichtbaar. Dit maakt het voor het kind of de jongere makkelijker om er over te praten, er afstand van te nemen en de gebeurtenis een plek te geven. De behandeling richt zich allereerst op het kennismaken, daarna op het uitwerken van de moeilijke gebeurtenis (het uiten van bijbehorende gedachten en gevoelens) en als laatste op het zich weer sterk en stevig voelen en nadenken over de toekomst.

Mogelijke doelen:

  • Omgaan met scheiding
  • Omgaan met ziekte van ouder of ander belangrijk persoon
  • Accepteren van je eigen ziekte/ handicap
  • Omgaan met een moeilijke ervaring
  • Uitbeelden van de gebeurtenis als praten nog te moeilijk is
  • Stilstaan bij overlijden en de tijd daar omheen
  • Stilstaan bij nieuwe familiebetrekkingen
  • Een herinneringsboek/ herinneringsdoos maken
  • Werken over de toekomst

Anouk (12): “Door over de moeilijke dingen te schilderen kon ik pas goed voelen wat ik had meegemaakt. Ik kan het nu beter een plek geven. Ik moet er nu minder aan denken”

Mark (9): “Mijn moeder is heel ziek geweest. Ik was bang dat ze dood zou gaan en ik dan alleen zou zijn. Nu is ze weer beter, maar ik ben nog steeds vaak bang. Ik slaap niet goed en ik denk veel aan ziek zijn en doodgaan.” Mark heeft in beeldende therapie stilgestaan bij de belangrijke gevoelens die hij heeft en had rondom de ziekte van moeder. Mark leert de moeilijke periode af te sluiten en heeft weer plezier tijdens het spelen met vriendjes. Hij voelt zich minder somber.